Event för dig inom energibranschen

Di Agenda Börsbolag 2023

Di Agenda Börsbolag är ett exklusivt event där börsbolagens agendor blir utgångspunkt för samtal.

Hållbar mobilitet för framtidens företagare

Dagens industri och Volvo Cars sätter fokus på näringslivets förutsättningar i den moderna staden. Möt experter, företagare och nätverka med andra företrädare från näringslivet.

Tech & Sustainability

It:s bidrag till hållbarhetsarbetet är en växande fråga för alla organisationer. Hur kan tekniken bidra till en mer hållbar framtid?

Di Almedalen 2023

Dagens industris arena är den största och viktigaste mötesplatsen i Almedalen där vi bidrar till ett öppet samtal om Sveriges utmaningar och möjligheter.

Future Food Forum i Almedalen 2023

Välkommen till Future Food Forum i Almedalen. Vi samlar ledande aktörer och opinionsbildare inom matproduktion, livsmedelsindustri, foodtech, dagligvaruhandel och restaurangbranschen till samtal och diskussion om framtidens mat.

Hållbart Näringsliv: ESG & CSRD - data

Under Hållbart Näringslivs livesändningen får du veta hur ESG-data blir ett verktyg verklig förändring. Ny EU-lagstiftning i kombination med ett ökat intresse från investerare och kunder gör det nödvändigt att få fram relevant hållbarhetsdata från i hela leverantörskedjan.

Framtidens restaurang 2023

CFO 2023

Dagens industri bjuder in experter och ledande personer för att söka svar, omvärldsanalys och diskutera utmaningar som är avgörande för att blir mer framgångsrik och kunna ta nya kliv i rollen.

E-mobility Summit 2023

E-mobility Summit är en mötesplats om transportbranschens omställning. Tillsammans med ledande aktörer sätter vi fokus på tekniken, politiken och investeringarna för utvecklingen av fossilfria tunga transporter, elektrifierade arbetsmaskiner och nyttofordon.

Inköp 2023

Under en intensiv dag kartlägger vi trenderna, tar del av expertanalyser och praktikfall. Vad behöver du veta om strategiskt inköp?